Česká čítanka - Ezop- Bajky -

Ezop

Bajky

Ezop vydaný u Ogilbyho, Londýn 1665

Předmluva Romula mudrce na Knihy Ezopovy

I. - První kniha Ezopova

O kohoutu a perle

O vlku a o beranu

O myši, žábě a luňáku aneb supu

O lvu, vlku, koze a ovci

O psu a o kusu masa

O psu a o ovci

O zloději a o slunci

O vlku a o řeřábu

O muži a o hadu

O dvou psech

O voslu a lvu

O dvou myších

O vorlu a lišce

O vorlu, hlemejždi a vráně

O havranu, sýru a lišce

O voslu a o štěněti

O lvu a o myši

O dvou supích

O lvu, kanci, bejku a voslu

O vlastovici a o jiných ptácích

II. - Druhá kniha Ezopova

O žabách

O zloději a o psu

O svini souprasní a o vlku

O hoře ku porodu pracující

O vlku aneb psu a o jehněti

O starém psu a o pánu jeho

O zajících a žabách

O vlku a kozlátku

O holubu, supu a krahujci

O chudém člověku a o ještěrce

O jelenu, o vlku a o ovci

O havranu nebo vráně a o pávu

O obrazu a o vlku

O mouše a mravenci

O mouše a o mezku

O vlku a o lišce

O žábě a volu

O lišce a o čápu

O kolčavě a o hospodáři

III. - Třetí kniha Ezopova

O lvu a o pastýři

O voslu a frýzu

O lvu a koni

O zvířatech a o ptácích

O frejířce a o mládenci

O slavíčkovi a o krahůjci

O lišce a o vlku

O jelenu a o lovci

Fabule vynechaná

O ženě a o muži jejím umrlém

O otci a nepodařilém synu

O zlém a ještě o horším

O vlcích, o ovcích a o psích

O muži a o sekeře

O rukou, nohách a břichu

O vopici a lišce

O vlku a o psu

O jelenu a o volu

O kramáři a o voslu

O lvu a o vopici

IV. - Čtvrtá kniha Ezopova

O lišce a o hrozních

O kolčavě a o myších

O vlku, o pastýři a o myslivci

O voslu a o lvu

O rysu a sedláku

O řezníku a o skopcích

O jedli a o třtině

O ptáčníku a o ptácích

O supu a o jiných ptácích

O koni, o jelenu a o myslivci

O starém lvu a o lišce

O nemocném oslu a o vlku

O jednom velkém kozlu a třech malých

O člověku a o lvu

O vráně a o ovci

O bleše a o velbloudu

Z jiných souborů bajek

Člověk a divý muž

Těžko jest přirození změniti

O dvou tovaryších

O žábě, o žabinci a o ptácích

O lišce a kohoutu

O lišce a o kočce

Liška a lev

Oliva a fík

Orel a brouk

Pocestní a platan

Sever a Jasoň

Liška a kozel

O kočce a kohoutu

O medvědu a včelách

O lvu a myši

O kanci a oslu

O vlku a lišce

O želvě a žabách

Kočka a myš

Listy většího formátu, nevydané v edici Johna Ogilbyho

Z knih Ezopových

O člověku pravdomluvném, o lháři a o vopici

O pávu bohyně řečené Juno a o slavíčkovi

O člověku lysém a o muše

O mravenci a o kobylce

O meči a o poutníku

Z jiných soborů bajek

O dvou krabech

O hadu, lišce a ježkovi

Husy a řeřábi

Slepice zlatonosná

Liška a trní

O sedláku a mladém býku

O žíznivé vráně

O větru a džbánu

Duby a Zeus

Tygr a liška

O závistivém psu

O vlku a o lišce

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (230 kB) ]