Česká čítanka - Ezop- Bajky -

Tygr a liška

Kdysi se vydal lovec s lukem na hon. A tu tygr rozkázal, aby všechna zvířata zalezla do svých skrýší, že prý on sám ukončí tu válku. Ale lovec začal střílet a jeden z jeho šípů tygra zasáhl a zranil. Liška, vidouc ho, jak prchá a jak si nemůže vytáhnout střelu z rány, řekla mu: "Jak se ti mohla stát tato nehoda, když jsi tak mocný? Který tě to poranil odvážlivec?" "Nevím," odvětil tygr, "podle té velké rány bych řekl, že to byl člověk."

zpět na obsah - Další: O závistivém psu