Česká čítanka - Ezop- Bajky -

Slepice zlatonosná

Slepici kdosi měl, jež snášela vejce zlatá; i domysliv se, že u vnitřku jejím hromada jest zlata, zabiv nalezl ji podobnou ostatním slepícím. Tu nadáv se, že valné bohatství nalezne, i malinkého jmění dosavadního zbaven byl.

Ta bajka ukazuje, že třeba na jmění hotovém přestávati a nenasytedlnosti ubíhati.

zpět na obsah - Další: Liška a trní