esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

49.

Nadja, lubos, wra

Tam na dalokim jzorje,
Na mdroornej hubinje,
So wjeze moja nadja,
Je dobrym wtram podata;
d lubu derje nawoduj,
Mj dniko, a njezdrmuj!
Pi brjozy toho jzora
Tam be kopy puwaja,
So horda w omach kupajo
A maja lube towastwo;
Pas, woda, kopy swate,
Mjez nimi moja lubos je!
W tej wode kje rika
A korjeni so do brjoha,
So wody pez nju zliwaju,
Hdy wichory so pozbhnu -
Ta mdna kwtka w jzorje
Je wra w mojej wutrobie.

H. Zejle, Zhrom.. spisy I.

zpt na obsah - Dal: ados