esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

Josef Pta

Luickosrbsk tanka

Pedmluva

Serbskim itarjam!

Jugoslavenskim itaocima!

1. - Hie Serbstwo njezhubjene

2. - Serbski narod

3. - Stare Serby a stari Serbjo

4. - Serbam

5. - Powitanje uicy

6. - Serbskej zemi

7. - Popjela

8. - W cuzbje

9. - Wrt do Serbow

10. - Doma

11. - Wrt do domizny

12. - Pi khowanju boeho snka

13. - Rano

14. - Khwalba burstwa

15. - Serbski hospoda

16. - iwjenje zboowneho bura

17. - Serbska wieska

18. - Mrjace lo

19. - Paza

20. - to mi wowka powdaa

21. - Paza

22. - Naa wowka

23. - to je Serbow wtcny kraj?

24. - Mj wtcny kraj

25. - Tak krasny wjeor

26. - Toast iinskeho

27. - Narodne psniki

28. - Ryeski krlu

29. - Zajac a mrowja

30. - Syrotka

31. - Jank a Hanka

32. - Wra do Serbowstwa

33. - Hlik ka palik

34. - Serbska lipa

35. - ista wutroba

36. - Msak

37. - Zote kubo

38. - Zapowdena prstwa

39. - Wjelk a lika towaej

40. - Naltni as

41. - Kozakaj

42. - Serbow bitwy pod Lubinom

43. - Wucho abo kurjatko

44. - Boemje horam

45. - ewc a ert

46. - Narodne psniki

47. - Pisaha budyinskich serbskich manow z druheje poojcy 15. ltstotka

48. - Wo nastau serbskich mstnostnych mjenow z mjenow rkow

49. - Nadja, lubos, wra

50. - ados

51. - Studnika w Duborcy

52. - Wodan

53. - Abraham Frencelius

54. - Boe sedleko

55. - Bydo zrudoby

56. - Slepjanski hrd

57. - Budyin

58. - Wo wanosi fotografowanja za serbski narodopis

59. - Mikawk

60. - Rowa

61. - Kukow

62. - Nutrni spwarjo

63. - Ranje

64. - Evangelska wra pola uiskich Serbow

65. - Pi kwasu

66. - Nto z mythologije

67. - Pi kolebcy

68. - Nie stoji ie

69. - Serbske barby

70. - Zastarske serbske pipiwanje

71. - Brata

72. - astojki

73. - Stary lak

74. - Serbska khorhow

75. - Kierjo

76. - Serbskim kierjam

77. - J. P. Jrdan zapoina wudawa "Jutrniku", nowiny za Serbow, 1. wulkeho rka 1842

78. - Pohrjebane zboe

79. - Wanja pi wotemru a pohrjebje

80. - Ptai kwas

81. - Wdny mu

82. - Serbska njewjesta

83. - Nawoenja

84. - Handrij Zejle

85. - Rdnej ri

86. - Maena r

87. - Serbina

88. - Wuitnos serbskeje re

89. - Epigramy

90. - Ja sym Serb

91. - Mc serbskeje re

92. - Serbam

93. - Serbske wobydlestwo w Budyinje w spoatku 15. ltstotka

94. - Mortwy do

95. - Macyna paza

96. - Wineta

97. - Serbski prawopis

98. - Serbski rychopis

99. - Hudba

100. - K. A. Kocor

101. - Zdalenej lubej

102. - Klankodiwado a jeho wuznam

103. - Snco - swoboda

104. - Nto wo jtowjeku w diluviainym asu w Europje

105. - Nto z geologiskeho twara wokolnose Budyina

106. - J

107. - Herc

108. - Wo serbskej reji

109. - Serbska meja

110. - Na rejach

111. - Kral Pibysaw

112. - Na akacy

113. - Z Homeroweje Iliady

114. - Z Homeroweje Odysseje

115. - Smjer maerje Jugowiow

116. - Mr w serbskich Hornich uicach

117. - Pokazka ze Sienkiewiczowych "Kiakow"

118. - Z wopomnjeu smjertneho dnja wulkeho wtinca Michaa Hrnika

119. - Wopomnjeu Hrnikowemu

120. - as serbskeho narodneho znowarodenja

121. - Hie je Serbstwo tudy

122. - Franczske wjsko w ornym Khomcu do bitwy pola Budyina 1813

123. - Pi tebi

124. - Zymski wobrazk

125. - Jejdyrkec Hapla a Hantykhryst

126. - Boemje Budyinej

127. - Za Budyinom na roli ..

128. - omiski spw

129. - Pi studnicy

131. - Hde z nim?

132. - Ptai kwas

133. - Biskup Myriel

134. - Wjeorne rudenje

135. - Swjatkowny wult do Lubnjowskeje a Komorowskeje strony Denjeje uicy

136. - Hola

137. - Bina uka

138. - Jra staroba

139. - Serbski nakadnik Jakub Herrmann

140. - Hdy z njebjes sapa wohen..

141. - Ncne hosy

142. - Woka mc

143. - Hdy poda ty so, wutroba?

144. - Bh wrnos widi, ale njezjewja ju zahe

145. - Pee zapra

146. - Cyrkew we wsy

147. - Wosud wutroby

148. - Po bitwje

149. - Serbskim wtincam

150. - Hendrich Jaromr Imi

151. - Na Helgoland

152. - Jan Ernst Smole

153. - Ernst Smole

154. - Z autobiografije J. E. Smolerja

155. - J. E. Smole - J. Purkynjej

156. - uiskim Serbam

157. - Na Belvederu

158. - echowje a jich narodne diwadlo

159. - Zota Praha

160. - Na sawny wtinc Jan Arnot Smole w Huinje w kormje

161. - Wbohej uicy

162. - Wocuenje, bjeznadijnos a wobrot k lpemu w Delnjej uicy (1848-84)

163. - Sprewja w Btach

164. - Serbja w Texasu

165. - Epistola

166. - Wjna

167. - Hymnus Serbam na pu do noweho stotka

168. - Zwjazk Serbskich Towastwow

169. - Protyka a protyki

170. - Julius Caesa

171. - Nae diwado

172. - Na Hrodiu

173. - Rozhlad a wuhlad

174. - objo

175. - Z Warawy do Moskwy

176. - Glosa

177. - Jakub Bart-iinski

178. - W zymicy

179. - Serbski dom w Budyinje

180. - Karl Arnot Muka

181. - Worjoej

182. - Revisor

183. - Kak je so stao, zo sym serbski nawukny

184. - Zaslepjeni

185. - Hrnka

186. - Brunikowo njezboe

187. - Zder serbski lud!

188. - Pepjata narodnos

189. - Pruha wutrobineje iy

190. - Epigramy

191. - Serbskej modinje

192. - Modym Serbam

193. - Serbske studentstwo

194. - Spw serbskich studentow

195. - uienjo a Minjenjo na krakowskej universie w 15. a 16. ltstotkomaj

196. - Serbskim onam

197. - List serbskemu studentstwu

198. - Sowjanam

199. - uica a echojo

200. - uicy

201. - 28. winowca

202. - Zora puca

203. - Rowa holina

204. - Ptr Bjezru

205. - Soko w Serbach

206. - Trae Serbowstwa

207. - Z prawnyh stawiznow Hornjeje a Delnjeje uicy

208. - Hymna

209. - Serbja, twae sej swj dom!

210. - Peiwo Wonmcam

211. - W Delnjej uicy

212. - Wtinska es

213. - List z wjny

214. - Knc sepnose!

215. - List serbskeho studenta ze zajea

216. - Postae, Serbja!

217. - Serbska politika

218. - Nae Serbstwo z procha stawa

II. - Nkolik ukzek z psemnictv dolnoluickho / Nto pokazkow z delnjoserbskeho pismowstwa

219. - Narodne psniki

220. - Z nejstarych casow

221. - Pi pzy

222. - Grod "Sedym dubow" pla Mina

223. - Pla rowa

224. - Wdny mu a mjadwe

225. - Noc

226. - Reformacyja

227. - Maena rc

228. - Perada markgrofy Gera

229. - Dolnouyske Serbstwo w zachodnem le

230. - Serbska zemja

Nto pispomnjenjow ze sowjesnose

Pispomnjenja

Beleka za jugoslavenske itaoce

Nto pispomnjenow wo spisowaelach

[ Sthnout jako jeden HTML soubor (1125 kB) ]