esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

70.

Zastarske serbske pipiwanje

Nai wtcojo su welake dobre wahja mli, ki drje su ntko zabyte, ale tola spomnjenja hdne wostanu. Harunje su jich i, ki mjachu so za jich zdanos stara, druhdy za hrubych wudawali, namakamy tola ntokuli, to na serbsku zdwrliwos pokazuje. Tak ju widimy w jich pipiwanju. Njeje so peco ka ntko, hdy tn, ki ma reju, ped hercami stejo na pipie woa, prajio "Pipij sej" abo ortniwje "Pipi huba - boemje Kuba"; n, na Abraham Frencel powda nam w swojim wulkim rukopisnym sowniku str. 2547 takle: Hdy so nkomu, ki za druhim blidom sedi, pipija, praji so: " Ja chcu wam pipi jako pciwemu muej, jeli peiwo waej mysli njebyo a esi njekodio." Na to wotmowi druhi: "W mjenje boim; ja rad wozmu jako wot pciweho mua." Hdy je wupi a zaso porjedi, poda tn pez druheho a praji: "Bh ohnuj wam; prou za dobry drtk", t. r. zo by derje pi a wupi. Tn wotmowi: "Ja rad wozmu, za koho rukij?" t. r. sym ja rukij, zo je pciwy mu a pipia hdny? Tamn rjeknje: "t je wam lubi, jeno mi nic; pokae mi przdnu, pipije waim towaam!" Tnle druhi wupiwi wotmowi:"Waa wola je so staa." Tamn pak pokrauje: "Podaje mi przdnu; ja chcu wam nowu nale. Hdy je znowa porjedi, poda dale: "Poohnuj wam Bh; napije so erstweho." Napiwi so praji tutn: "Ja so luboznje dakuju za wae dobre pipie."

M. Hrnik we swojej "itancy".

zpt na obsah - Dal: Brata