esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

98.

Serbski rychopis

Hdy bchu ludo poeli prajene sowa pisa, poachu sebi te na to mysli, kak bychu je po mnosi rue napisa mhli. Tohodla naoowachu hio w starogrekskich a staroromskich asach welake skrenki sowow. W nowiim asu poradi so wunamaka pismo, z kotrym me khtio pisa ha re. Tajki rychopis wusldi za nmsku r mjez druhimi Gabelsberger. Dokel be jeho system khmai dyli druhe podobne, penjese jn Hendrich Jakub Heger, podpjerany pez sawneho afaka, pez umavskeho a druhich, l. 1848 na tyri najwjeti sowjanske re. Potom te druzy we welakich sowjanpkich rcach rychopisne zestajenja piprawjachu a naoachu. Te w naej serbinje njewosta to njespytane. to smy wo tom zhonili, staj so tu prcowaoj jako prni na najsawnii narodowc Micha Hrnik, a po nim z mdich Jurij Kral. Do ia pak pody jeju prcowanjow dotal pie njejsu.

Nkotremukuli pak, wosebje serbskim prdarjam a rnikam, bude snano witana wc, hdy buda mc swoje mysliki khwatnje napisa a z tym wjele droheho asa zalutowa. To je wina, ehodla namowjany pez druhich swj rychopis tu w iu wozjewjam. Wn je nic jeno po theoriji zestajany, ale po mnohe lta te praktiski peze mnje wuspytowany a naoowany. A k tomu je wn tak lohki, zo jn kdy zdany Serb za nkotre njedele a, t nmsku stenografiju hio znaje, za tyde dosponje nawuknje. Z rychosu zjednoa tutn rychopis te dosponu wstos, kajku ma pismo, tak zo tn, ki jn znaje, bjez wobenose peita nic jeno, to je napisa sam, ale te to t druhi. Srdkaj, z kotrymaj so to dosha, staj tejle: pismiki su jednore, pisaju a zwjazuja so lohcy; skrenki sowow su postajene po wstych prawidach. Potajkim dli so wucba wo rychopisu do dweju dlow, do wuby wo zkach a do wuby wo sowach.

Dr. Filip Rzak, . M. S. 1895.

zpt na obsah - Dal: Hudba