esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

Poznmky

1 t. r. Wo nastau serb. re, etym. sowj. pirunawacy sownk, nkotre da wo delnjej serbinje a stawizny ludu u. a jeho wanjow. Witko je spisane aonski.

zpt na obsah