Česká čítanka - Polo - Poznámky -

Marco Polo

zde vystavené texty:
Milion (staročeský překlad)
linky jinam:
Italský originál Milionu
Sbírka linků na korčula.net