Česká čítanka - Ezop- Bajky -

Duby a Zeus

Dubv reptaly proti Diovi, pravíce toto: "Bez příčiny podvedeni jsme bvli v životě; nebo nad všechno rostlinstvo násilné řezům podléháme!" Na to Zeus? "Vy sami vinníky této své pohromy se jevíte; nebo kdybyste neydávali topůrek a k tesařství i rolnictví nebyli užitečni, sekyra by vás nevysekávala!"

Někteří, sobě neštěstí sami zavinivše, výčitku nerozumně činí bohu.

zpět na obsah - Další: Tygr a liška