Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Otázka o zimě a létě.

Také se doktorovi Faustovi za divné a proti všemu rozumu lidskému býti zdálo, že Pán Bůh na tomto světě zimu a léto učiniti jest ráčil. I protož se tolikéž ducha svého ptal, odkudžby táž zima a též léto počátek svůj mělo. I odpověděl mu duch: Jest mi, Fauste pane milý, poněkud s podivením, že ty jakožto hvězdář a fysikus, tomu podlé běhu slunečného vyrozuměti nemůžeš? Však abys znal a věděl, že od cirkle měsíce až právě (k) cirkli zvířecí hvězdy všeckno ohnivé jest, země pak proti tomu všeckna z přirození svého vlhká a studená se spatřuje, a tak čím nížejí slunce stojí a k nám se přibližuje, tím také větší horko bývá, a to se jmenuje od nás léto. Zase se pak, čím vejše slunce stojí a na horu od nás postupuje, tím také větší studenost bývá, a to se od nás jmenuje zima. A ta jest příčina léta a zimy.

zpět na obsah - Další: O běhu, kráse a počátku nebes.