Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA XXII.

Bratří z Moravy do Moldavy vypovědíni

  1. Léta 1488. Matiáš, uherský král, opanovav Moravu, vypověděl odtud (biskupům k vůli) Bratří až do země Moldavské. Kterýchž některé sto s přivzatým k sobě knězem Mikulášem Slánským skrze Uherskou a Sedmihradskou zemi přišli do Moldavy. K nimž po dvou letech Bratří jednoho z spolustarších, Eliáše Křenovského poslali, ano i skrze psaní, aby to pro pravdu Boží podstoupené vyhnanství trpělivě snášeli, napomínali. Ale když po smrti Matiášově království Uherské Vladislavovi, králi Českému, se dostalo, a Morava zase království Českému vrácena byla, navrátili se i oni z Moldavy domů.

zpět na obsah - Další: Bratří k společnému rozmlouvání povoláni