esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

1.

Hie Serbstwo njezhubjene

(Hymna Serbow.)

Hie Serbstwo njezhubjene,
swj kit we nas ma,
nowy duch wo wosabjene
sylnje pozbha:
Bh je z nami, wjede nas,
njepecel so hiom hori,
Serbjo, Serbjo wostanu, Serbjo dobudu!
Jeno zs so na nas mri,
by nas pra,
njech pak zawistna so ri,
njech so pisoda:
Bh je z nami, wjede nas,
njeprecel so hiom hori,
Serbjo, Sierbjo wostanu.
Serbjo dobudu!
Zaspan adyn pokhwaleski
Serba njezluda,
swobodny duch rjei serbski
kida rozrja:
Bh je z nami, wjede nas,
njepecel so hiom hori,
Serbjo, Serbjo, wostanu,
Serbjo dobudu!
Serbow khwalbu, serbske sowo
pemc njeskazy,
Serbstwo rozsylnja so z nowoh'
w krasnej uicy:
Bh je z nami, wjede nas,
njepeel so hiom hori,
Serbjo, Serbjo wostanu,
Serbjo dobudu!
Serbska Klio nowe mjena
wdnje zapisa;
uica njej' pewinjena
a so nepodda:
Bh je z nami, wjede nas,
njepeel so hiom hori,
Serbjo, Serbjo wostanu,
Serbjo dobudu!

H. Zejle.

zpt na obsah - Dal: Serbski narod