esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

101.

Zdalenej lubej

O daj mi, daj wak, moja mia,
i zhladowa do wka mdroh'
e, prou, lkarja njeh dobroh'
Ma wutroba mi pestyskniwa!
Wn swt sy sama mi ty rjany;
Ki radose w nim njenamakam,
Ach tebje doby, mia, akam,
Ach tebje - njejsym zacpwany!
Ach chcya trt mi jeno skii
Tu w njewjedrach, we iwjenju,
A byli te pez pohladnjenje.
Mje njebuda te potom nii
W wosudy, we adosenju
Ja njepodam so saby enje.

Micha Bjedrich-Wjelemr, uian 1875.

zpt na obsah - Dal: Klankodiwado a jeho wuznam