esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

103.

Snco - swoboda

"Snco, snco chcu ja m!"
Woa slncna ra,
"Kak ja dyrbju ros a k,
Ka to re ma?"
Prawje ma, o rica,
Sy te k tomu stworjena.
A ty ducho owjeski,
Na o lei tebi?
Njejsy ram k runosi,
Praj, to peje sebi?
Ja e syii zaumi
A mi wte wotmowi:
"Swobodu, mi swobodu
Msto snca daje,
Puta, spah a robotu
Z razom rozamaje;
to je z Boha rodene,
Dyrbi te by swobodne!"

H. Zejle, Zhrom. spisy III.

zpt na obsah - Dal: Nto wo jtowjeku w diluviainym asu w Europje