esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

107.

Herc

Sym herc we Serbach znajomy,
Mje wudom witaja,
A maju de hde wjesoy,
Mj smyk jim zejhrawa.
Ka wosanki 'no smykowe
Na truny pomasnu,
So hnuja rjowka wjerane
A jasnje wyskaju.
Ja hudu modej njewjesi
A spnym kwasarjam,
A kmtram hlej po wjeeri
Ja iy wubudam.
Su slojo hde zbhali
Sej po mnje seleja;
Jim zajusknu te truny ti
Na reju do koa.
A wjeor na mnje wjesela
So mode tihaki.
Jim lka nka wjertliwa
Po huslach poskoi.
Ma rychy ludik swjatoka
Na trawnym radniku,
Ja zahudu - a modina
So wjeri pod lipu.
W rjane dowki kormarske
Mi rady porjeda,
Pak njepowm ja, kotra je
Mi ze wch najluba.

J. Radyserb-Wjela, . M. S. 1867.

zpt na obsah - Dal: Wo serbskej reji