esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

108.

Wo serbskej reji

Ntko memy pistupi k wopisanju mjezow narodneje serbskeje reje. Wona so rozpesra, respective so rejwa, ha runje nic wudom jenak husto, z prnja w tych wokolinach, hde so narodne nastroje, husle abo dudy, namakaju. Dale sym ju nadeo na zapade Hornjeje uicy pruskej najponcnio w Brtnej, hde je mi ju hie herc Nazdala z Michakow na modernych huslach piska a hde, ka su mi tam prajili, so hie hdys a hdys rejwa. Te we wokolinje Wslinka su ju hie znali. Nowotnik w isowje mi hie nkotre hewak mi znate reje piskae. Herc we Wysokej mi te prajee, zo znaje serbske reje piska, njemiee pak khwile a pislubi mi, je napisane psa. Tea kupa, hde sym hise narodnu reju namaka, je - kuik zady Picnja w Delnjej uicy.

To je jara zajimawy, koda z zabyty kruch serbskeje domizny. Cise serbski jako w ri, tak te w drase a psnjach. W cyej Delnjej uicy njenamakach adneje jenikeje serbskeje reje - ha tudy, w tym zastorenym, w dalokej, rokej holi skhowanym kruchu serbskeje zemje. Tu je mi herc Ptac w Drejcach na huslach - modernych - ti jara originalne a zajiinawe reje, druheho kharaktera hac hornjoluiske su, piska. To b pozde wjeor a wn potom njechae wjacy piska. koda, zo runje tajke hubjene zymne, deiwe a wtrne wjedro knjeee tak zo dyrbjach khwatnje so do Budyina poda, bojo so wo swoju strowotu. Sym krue peswdeny, zo so w Drycach, Janojcach a wokolnych wsach hodi hie welake rezbra, to bude za serbsku narodnu hudbu zajimawe.

W druhich kninach, wosebje w Delnjej uicy, njejsym serbsku reju z cya rejwa wida. Wudom rejwaciu "nmski". Dowole mi hiemae praeko, serbsku narodnu reju nastupace. Znaju jednu jeniku serbsku reju, w kotrej rejwarjo (hdy taj, kotraj "reju mjetaj", porejwataj) 8 kroeli doprdka, 8 wro du a potom tyrikroelowu reju na jednym mstnje rejwaju. Njeb nhdy wjacy druinow narodnych serbskich reji?

Podobnje, ka be pola susodnych echow, koti mjachu welake "straky, vrtky, ezanky, rejdovky, kominky, furianty" a druhe reje? Snad by so hie tu a tam nkotry stary lowjek na druhe wanje narodneje serbskeje reje dopomni wda? Za tym sldi by za serbsku ethografiju jara trbne a wane byo. Mi w tym nastupmju nto wusldi njeje so radilo, tak zo so mi nimale zda, zo su stari Serbja woprawde jeno jednu reju mli, na o zda so te jenajkos hlosow serbskich reji pokazowa.

Adolf ern, Narodne hosy uiskoserbskich psni. Budyin 1888.

zpt na obsah - Dal: Serbska meja