esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

109.

Serbska meja

Zelena ta meja
Serbska lsna reja,
Kiwa k rjanom' wjeselu;
Tu hotuj so, ty rjane holo,
Hotuj so na rejku
Z pachoom na trawniku!
Deik bude kapa,
Snko bude sapa,
Bri nan a wotrada;
Maeka ta stara,
Ta je pona swara
Pjenjekow tych swtych dla.
Mie njebjo lubje smwa so,
A swoje holo wjede pacholo;
Woko' rjanej' meje
Zejhrawaju reje,
Horkach banty, rubia.
Mja rubiata khila so;
Tu kedbuj, kedbuj, spne pacholo!
Za tym wjekom hrab!
Wona lei, hrab za wjekom zelenym!
Pacholo so mjerzae,
Ki tu meju njekryde,
Zo njej' holo jeho
W rejach kralowa.
Do kormy ducy,
Tu meju w rucy,
Tn hlik juska
Na sylnych ramjenjach;
i hercy huda
A wjes'le buda
A hraja rjee pezpolo.
Zawyskaje, poskakaje,
Wjesee so rjanej modose;
Bjee dar tej' lubose
Z ruki holiow!
Nhdy snhi nadu,
Likow re zadu;
Ra njewinose
Wnje rjana ke!

H Zejle, Zhrom. spisy III

zpt na obsah - Dal: Na rejach