esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

11.

Wrt do domizny

Hio mdrja mi so nae hory,
Witaj! hona umja omate;
Postrow kiwaju mi wsy a dwory,
Witaj, plea lipy ha'zate ... .
Domoj, domoj! Dua, truny spi
W a jusk a rados ze rta li! -
Doma, dakowano Bohu, doma!
Koi kdu kwtku, wobjima
Kek a zdonk moh kdeho bych toma;
Do wobeju rukow moh bych wza,
Sie na wutrobu kdiki
Hruzlik, kdy kamuk mliki!
Krew so do licow a oa lije,
Pone swtych sylzow woko je
Swjaty wjeor z blizkej cyrkwje bije
Ducy domoj njec sej spwa:
"Hde Statok mj?" O dui lk a hj!
Juskaj: Zemja serbska statok mj!

J. iinski, Ze iwjenja.

zpt na obsah - Dal: Pi khowanju boeho snka