esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

12.

Pi khowanju boeho snka

So boe snko k zemi koni,
A smrk no w dolinach so roni,
So ichi swjatok pibliuje,
A ptakow krluk zamjelkuje.
A snko dawajo so k mru
Nas lubje napomina swru:
"Te wy ntk do pokoja die,
A z wutroby wn niemr wzmie!"
Ka wono pikhila so k zemi,
Wy k winikam te z lubosemi
So pikhile, jim zwodawaje,
A hnwej rady mjezu staje!
Wam z due mj so mysl hrozna,
Ta hidita a njelubozna,
A dozabude zekiwdenje,
A z pomjatka njech hkos eknje.
Njech hnw so pod podnoe sada,
Zo snko na nim njezakhada,
Ka to nam boe sowo praji,
A swjatu kaznju na to staji.

Jan Radyserb-Wjela, uica 1909.

zpt na obsah - Dal: Rano