esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

118.

Z wopomnjeu smjertneho dnja wulkeho wtinca Michaa Hrnika

(+ 22. maoho rka 1894.)

Na Hrnik wumr! Takle z Budyina
So zrudna njese pows z wichorom;
A hcy aoso wot Lubina
Do Btow dele pae kdy dom.
Ach, khorhojnik na padny je a hasa
Najrjea hwzda njebja serbskeho,
Najkhmaa iwjenja je ia prasa,
Pre mc najwjeta ludu naeho.
A hleje! Pez Sowjanstwo, pez Europu
Kak tuta eka pows khwatnje de;
A hdekuli te staji swoju stopu,
Tam w dui stysk a w woku sylza je -
Hoj! k Budyinej ludi pone pue
Su z uicy a z krajow dalokich;
A witkich jene spina blne ue
A jena ados wjede witkich jich:
Jom' do woblia jnkr hie zhladny,
Na kechow jeho o pomha njes,
Pi jeho rowje na kolena padny
A da tam posldnju jom' zemsku es -
Ka na Mikawku pua so do rowa,
A ze wch woi nahy prasny pa;
Wak kdy w, to w nim a z nim so khowa,
Zo nio to nam njem'e zaruna.
Bud Bo'mje! Tebje Serbja njezabudu;
Tam horkach njezapom ty na nas te;
Ze swojim wulkim duchom w serbskim ludu
Ty dale nad nami a wnje knje!

Jakub iinski, "Serbske Zynki".

zpt na obsah - Dal: Wopomnjeu Hrnikowemu