esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

13.

Rano

Z ncnej' pastwy spcha sorna,
Sowa khwata do skhowa,
Do hole nc lhnje orna
So a woko zadeli.
Mody de ke kecy wjezu
Rae zerja w mrelach,
Hono, holu, uku, mjezu
Ke kmtenju wuproa.
Rados klini pez njebjesa
A na zemi wotcua;
Kabaik swj kowronk esa,
Lei sncej napeo.
W ichim keku sdke hosy
Z hora wabi soobik,
krcy, drzny, knade, kosy
Keski krlu zanjesu.
Z cyrkwjow klina rae zwony,
De so mody rozsmje,
Wjesoe de pez zahony
Hibanje a byenje.
Sdke ohnowanje ranja!
Srbaj z njeho, owjeko,
Prjed' wdnoh' wojowanja
Brmjo bjerje na ramjo!

J. Ciinski, Serbske zynki.

zpt na obsah - Dal: Khwalba burstwa