esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

121.

Hie je Serbstwo tudy

Hisce so ri srbska r maena
Po kraju serbskim! Serbja su poboni,
Ki zakhowaju staru swru;
Cuzbowa njechada Serbja swrni! -
Je r a wra wtcow jim darjena
Wot Boha samoh', kotry jich wukhowa
Je dotal mile k esi swojej,
Zo bychu khwalili jeho swrnos.
Serbstwo njech mdne kje nam p kraju,
Njech jemu skii mstno so na sncu! -
Zs njepeelska njeswa na njoh'
Zawis a hupos je hida zstna.
Tudy je polo, na kotrym daju
Wak pilni ludo, wutrajni w snotach! -
Tu, Serbjo, zakhowajmy swru
Z maenej ru sej herbstwo drohe! -

M. Urban, Wotinske hrona.

zpt na obsah - Dal: Franczske wjsko w ornym Khomcu do bitwy pola Budyina 1813