esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

123.

Pi tebi

Daj, mia, pi Tebi mi bydli,
swt je ach tak przdny, samotny:
mi w nim so stye, tam pec' sydli
chcy, hde moja droha, luba sy!
Daj mia, k Tebi zas mi khodi,
swt je pony hoka, pohua:
ach njedaj mojej dui hodi,
njech je pi wutrobje wutroba -
Daj wuek mi, swt je tak hruby,
tola Twojej wcy switej
so lubosiwje, hs Twj luby
nihdy njetama, ach smilnos mj!
Daj pi Tebi mi zdrmny mrnje,
swt je wn tak falny, jebawy:
wak Twoje wko mni swrnje,
Ty pak, luba, swrnos sama sy!
Ach, daj mi, daj o mia, ie
daj mi wusny, daj so peco hnu,
zo pi Tebi najwutrobnie
m bych zboe, namka k zbou pu!

E. Muka.

zpt na obsah - Dal: Zymski wobrazk