esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

126.

Boemje Budyinej

Ntk nastaju so z Budyina,
Hde mj rjany pebytk b,
Mj wosud chce, to njeje hina,
Sprjewi da mam styskanje;
O peelo, mj Budy'no,
Mj zaby njememoj so.
Mi zote hodinki tu kchu,
Lta zbnje zleachu,
Ntk wjede pu pod druhu tchu,
Drohu ahnu zahrsku;
O peelo, mj Budy'no, Mj zaby njememoj so.
Chcu sebi kwtki ipa druhde,
Wnak radose sej wi,
Wak swe re kja wude,
to tam njej', chcu pimysli;
O peelo, mj Budy'no,
Mj zaby njememoj so.

H. Zejle, Zhrom. spisy I.

zpt na obsah - Dal: Za Budyinom na roli ..