esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

128.

omiski spw

We pisanej khcy na omje
So wjezemy po rcy,
Po hadkej, po slbornej omje
Pez kuo a hubiny;
Ka rybiki spne pod nami,
Sej khwalimy iwjenje;
Jd, lubos a nadja z nami
A powyej wjesele.
om njese nas ie a rady,
Wn z wodu so rozmowja,
Hry mukow a omikow bady
Nam k bokej so towaa;
Ka omika stawa, so lha
Tak spunje lt iwjenja,
Nam rados pak mysliku zbha,
A lubos ju poswjea.
Stj! smjate brjohi k nam praja,
Stj! kiwaju do wody,
Wtr peelny zaduwa z kraja:
"Tu pistaw je lubozny";
A kiwaju druhe tam brjohi
Nam nhdy: "Tu zastawaj" -
Dha stajimy z nadju nohi
Na wnose rjei kraj!

H. Zejle, Zhrom. spisy II.

zpt na obsah - Dal: Pi studnicy