esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

129.

Pi studnicy

We ukach studnika so khowa,
Z njej' rleko so kuoli -
K njej wabi mje, hdy na mni kowa
Swt a so z hidu puzoli.
A parla ze dna ba stupa,
- Pez uki ehnje ichota -
Hdy spwnu' ijku rock sej kupa
A z dakom spwk ji ikota.
A mdre zwnki z waha zwonja
Ji z boka krlu lubozny,
A hwzdy z njebjes do njej' konja -
Ha na dno byskot hordozny -
Rad sydam sam tam pi studnicy
A hladam, sucham hodiny,
Ha sylza bysknje pez zernicy.
A pokoj majka nutriny.
A boa mc a boa lubos
Mi z kuzom mysle jimatej,
Zo pse z jasnym hosom wuros
Mi dyrbi z due wyskatej'.
J. iinski, Z kidom worjoskim.

zpt na obsah - Dal: Hde z nim?