esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

132.

Ptai kwas

Dens je sroka zwrowana
Z nawoenjom hawronom.
Hosi wjele, znatych, cuzych
Srokec widi kwasny dom.
Haj, braka kapon wyska tam:
Witaje w hoso k nam.
Nawoeni sni vrna,
Sowa sni njewjese.
Ca a krc staj pynaj swataj,
s tych estnych drukow je:
Haj, oma, skulej, kabija,
Kawka, drzna, ihlica.
Muny kraholc kwasny rznik,
Baon warny tka je.
Kurotej pak pilnje wari,
Wustoji so na jde.
Haj, to so rjopow namaza,
Zwopokuje krkawa.
Po wobjede du na reje,
Hercy mcnje daju:
atojcka na husle hraje,
kowronk duje piaku,
Haj, z kzom hleje kralika, Na lik trubi pocpula.
orny ks, tn palek srba,
Ha so pjany wobkuli.
Tasaka wn te je zawjed,
ysakej so pisani:
Haj, hnwna swari apula,
To b'de strana wadeca.
Srak ru pliku mrnje,
Kibit stori tonuku,
Sykorku sknad oty klesnje,
Rok tn hrabnje za zybu.
Haj srokopjel mr z mjecom chce,
Bakut pak jom' wutorhnje.
Hupak na krjeca so hri,
Zo joh' hani smjerdaka.
Zo by njedoo do pukow,
Kok'la skrbu sudi ma.
Haj kokula bjez swdjomja ,
Zasudi tam hupaka.
Nowy wrjeskot, hercy paa,
Zo jim ekuje zasuba.
ichi micha syobika
Skubny, a tn zaspwa.
Haj, na to zasta rozkora:
Nasta krasna jednota.

Po ludowym spwje. Khwataje, ale spwaje! 1910.

zpt na obsah - Dal: Biskup Myriel