esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

134.

Wjeorne rudenje

Snco za horami lehny khwata,
Ptaik w lsu sebi wusny je:
ysak zakra raz hie z hata,
Hde pak pokoj mj mi, hde mi, hde?
Z wow po kraju so swjatok zwoni,
W horach zwonow woths k mrej de;
Do wsy do hrdow skt pasty honi -
Hde pak pokoj mj mi, hde mi, hde?
Hwzdy na njebju so pasu ie,
Msac baje jim a wodi je,
Sony owjekam do myslow pie -
Hde pak pokoj mj mi, hde mi, hde?
Z woknom do hwzdneje nocy hladam;
Njebjo w miym mrje mdre ke -
Z ekej myslu na sto skoro padam;
Hde pak pokoj mj mi, hde mi, hde?

J. iinski, Z kidom worjoskim

zpt na obsah - Dal: Swjatkowny wult do Lubnjowskeje a Komorowskeje strony Denjeje uicy