esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

136.

Hola

Hdy chce nas zyma spera,
Hdy wjo mi so w polu:
t lsa khwalbu njespwa,
t chcy mi zacpi holu?
Stup, towao mj peduty,
Do jstwiki iieje,
Do stopatej' pj drjewiny,
Hdy w polu wuek njeje.
O hola, zymy skludeka,
t njew, kak nam sui?
Pez wopor twojoh' bohatstwa
Najhku zymu stui;
Hdy khwatajo do opej' jstwy
Pomdri huhotamy:
Dha wmy, to i doimy,
A to na tebi mamy.
Dha hord so w wskach zelenych,
Ki twoje di pya;
Hord so do asow ediwych,
A ka e snhi tya
Twjj njewjestny wnc njezbldnje,
Hdy lta khd so minje,
Hdy wo krnu haj aruje
A krasnos ukow zhinje!

H. Zejle, Zhrom. spisy II.

zpt na obsah - Dal: Bina uka