esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

140.

Hdy z njebjes sapa wohen..

Hdy hrimot wrjeskoce a njebjo sapa wohe,
Po holi wichor de a z pska ryje korje
Tej khjnje wopuenej a hdy krupy bija
Ze tomow, stwjelcow pody, zo w zhnija:
O, styskno w holi je!
Hdy wichory pak holanow nam serbskich zbuda?
Hdy sabi Serbja z womory zas sylni buda?
Hdy wjea wtcojo so krwawnje zabiwani,
i Serbjo, koti w holi buchu zahrjebani? -
Nam hola kechow je!
Korje njewuryja nam a njerozbija pody,
Wichor nihdy njezekodi nam a zymne lody.
Byski, hrimoty a wtry zbuda nas!
Hleje, nam so blii rjei hio as.
Hdy sylni sabym rucy sebi podawamy
A wohe do wutrobow sebi dodawamy:
My w holi zbni smy! - -
Hdy z njebjes sapnje wohe...

Jan Skala, uica 1910.

zpt na obsah - Dal: Ncne hosy