esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

142.

Woka mc

Ka jzor twoje woko je;
W nim z byskotom so njebjo hlada,
W kwtkow brjohi wopoja,
Ka flety zynk pez rohod pada.
Tym omam kosy spwaju
A tujawki so w hnzde smja,.
A soobiki daju,
Hdy zote w nocy hwzdy kja.
Te ptaki moje ady su,
Ki k twojemu so ta woku
A z jeho kuzom potajnym
So pemnja do psni w skoku.

J. iinski, Piroda a wutroba.

zpt na obsah - Dal: Hdy poda ty so, wutroba?