esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

143.

Hdy poda ty so, wutroba?

Ty diwja krej, o zasta w spchu
A zaby wukni, wutroba!
We! Nam'ka bude zboa tchu
We znjesenju a zabyu.
Hlej! Snco hasnje, ra zhinje,
A ptakow spwy doklina;
Kw rozpadnje a w so minje,
Hdy wtre wtry zawuja.
Hdy zboe w je prjec ka woda,
Tu zemja pa so wodje
A nma do bole so poda -
Hdy poda ty so, wutroba?

J. iinski, Piroda a wutroba.

zpt na obsah - Dal: Bh wrnos widi, ale njezjewja ju zahe