Česká čítanka - Páta - Srbská čítanka -

145.

Přeće zaprěća

Ach njesměm tebi prajić,
Kak tebje lubuju!
We wutrobje chcu tajić
To płomjo sapace.
Hdyž z duše pak so linje
Do woka z přeradu,
Njech do twojeho winje
So z rěču wóhniwej!
Hdyž sylza potom prasnje
Mi z woka na lico -
O njech to płomjo hasnje
A duša zapomni!

J. Ćišinski, Přiroda a wutroba.

zpět na obsah - Další: Cyrkew we wsy