esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

147.

Wosud wutroby

Sam doma sedu, sedo sam sej pakam,
Mi ri nto wutrobu a spina,
Mje wabi zboe a mje trai wina;
Ped winu kam a na zboe akam.
Ka worjo wysoko ja w myslach akam
A nizko jimatej mje prch a hlina.
Ka kowronk zbhny a do zemje klina
Ka bysk moh wrjesny so! - Tu sam sej pakam -
Chcy lee z wichorom, ze sncom hori
A khodi z hwzdami a re z ru
A wobraz due namka we krystalu!
O hrozna hra! Ha zymny sym ha palu
So, nio njejsym, nio njezamu,
Haj ani sebje zujes a wjes a twori!

J. iinski, Piroda a wutroba.

zpt na obsah - Dal: Po bitwje