esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

149.

Serbskim wtincam

Bud wrnym Serbam sawa,
Ki swjatu horliwos
We wutrobach nam haja
Za Serbow narodnos.
Dak wutrobny wm njese
Ki poda Serbowstwo,
We spwach krasnych ese
W serbske towastwo.
A kwtki njech njezwjadnu,
Wot Serbow sadane,
Te zwjazki njech njespadnu,
Wot bratrow wjazane.
Bud khwalba serbskim muom,
Ki prawa adaja!
Jich sawne mjena wudom
Niech hdnje esuja.
Njech w serbskim kraju znaja
Tych mcnych ryerjow,
Njech uienjo praja,
Zo maja wtincow.

Mikaw Jacsawk, Hrnikowa itanka.

zpt na obsah - Dal: Hendrich Jaromr Imi