esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

155.

J. E. Smole - J. Purkynjej

W Zhorjelcu, 10; smanika 1841.

Sawny knjee;

Wjeleeseny kniez profesoro!

Hdy wm, kak wy lubos kdemukuli Sowjanej wobswdujee, a hdy spominam na witku dobrotu, kotru se mi we Wrtsawju a te pozdio wopokazowa, so krue dowrjam, zo mu te tn kr na Wau misc diwa a tak tnle lisik a kniki, kotre pipooich, bjeze stracha poda do Waeju rukow. Daje sebi tohodla tutn njenahladny mj pd literariski a khuduki dar mojeho poesowanja spodoba a popeje Maemu Serbej te mae mstako we swojej knihowni! Po ienju napisma be mje runje boa ruka zajaa, bch na smjer khory, zo nio njemach porjede, a te nikoho njemjach, ki be to moh mi wobstara, a tak welake zmylki w knizy wostachu. to ortografiju nastupa, kotru naoich, pola nakadnika nico wuskutkowa njemach, ha jeno to, zo smdach z aanskimi pismikami da ie a "c, c" za: , staji; myslu pak sebi, zo sym tola zao mau kroelku sini k dosponiej ortografiji a zo ma tute kniki jako pekhod ze stareho do noweho prawopisa plai, kajki w serbskich ludowych psnjach nadedee; ha dotal hie serbskich knihow nimamy, kotre bychu bye isane z aanskimi pismikami.

Njebye snad Wy, nadobny knjee, tak dobry by a mau recensiju tutych knihow do Tygodnika Poznaskeho abo te do druhich sowjanskich nowin staji abo staji da? My Serbja ha dotal hie adnych nowin nimamy, kotre bychu naim sowjanskim bratram mohe pizjewi, to je pola nas wuo, a tola je trbna wc, zo te wukrajni Sowjenjo wda, to so pola nas pie, zo bychu serbske knihi kupowali a tak naej literaturje k pozbhnenju a k rozrjenju pipomhali, hdy ma w Serbach samych, w 130.000 hornich a 115.000 delnich, pez meru mae knihaske wiki. Staraje so te tohodla za to, zo by so na tute kniki nic jich wanose, ale skerje jich adnose dla w nowinach spominao.

Pje listnow mojich serbskich ludowych psni je ianych a za tyri njedele drje bude so prni zwjazk wupsa mc. Za s abo sydom njedeli sam do Wrtsawja pidu a chcu tam lto abo dlje wosta. Ha do toho asa, najskerje pak wokoo Michaa, bude drje sto sowjanskich ri wobsadeny? My tu cise rjenje nio njewmy, t bude tam sowjaninu wui. - Nae budyske serbske towastwo dale ble rose, a hdy bych wda, zo bychu powse jeho zaoenja, rosenja atd. w nkajkich nowinach namakao mstaka, bych so da do jich spisanja. My smy so wity wulcy zwjeselili, hdy itachmy, zo se naich wrtsawskich Serbow tak dobroiwje a peelniwje rozwuowa; mje na najwutrobnii dak!

Knjez Sreznewski je mi w spoatku wulkeho rka z Prahi pisa, sym jenrn potom list pez knjeza afaika psa, kotremu kartu naeho serbskeho kraja psach, dokel njewdach, hde pebywa, to pak tola wse Praenjo buda wde.

Pipooenych 6 serbskich psnikow wuwzach z "Lausitzer Magazin", kotreho ienja hie serbskich pismikow njemjee, brzy pak dstanje; tohodla su w nmskim peoku iane.

Mae-li Wy adne plske narodne psnje w swojej knihowni, bye so snad da naprosy a mi je psa, zo bych je z naimi serbskimi moh piruna; z dakom Wam je wru, hdy do Wrtslawja pidu. Serbske, sowakske, ske, morawske, te nto ruskich, a nmske sym pirunowa, ale plskich nihde dsta njemach.

Bude Boemje a, je-li mno, diwaje na prstwy.

Waeho najswrnieho Smolerja.

Jos. Pta, Z skeho listowanja J. E. Smolerja.

zpt na obsah - Dal: uiskim Serbam