esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

157.

Na Belvederu

Horda echow howa, zota Praha! -
K podnju Vyehrad ka skaa stoji,
k ranju iki hora zakit stroji
a k ponocy Hradin k njebju saha.
Srjeda Wotawa so wala z waha,
kupy, zahrody a wicy poji;
rybak na omiku ryby oji,
horje, dele dow rjda aha.
Wow sto so zbha z domow morja,
wjele swdkow sawnej zadenose.
Kajki wobraz radose a horja! -
A lud sowjanski tu ke a rose,
cuzom elezu so njepokorja. -
O stj krue, skaa sowjanskose!

J. iinski, Kniha sonettow.

zpt na obsah - Dal: echowje a jich narodne diwadlo