esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

159.

Zota Praha

Ty sy ka pruha zoana skeho snca,
Lubozna w we Sowjanow wulkotnym kraju,
Byaty demant mjez mstami do swta knca,
Ty sy ka hordozna kralowna we krasy raju.
Ty d sy Serbow narod kitaca pata
We stranych njewjedrach ludy niacej' zoby,
Peiwo tyranstwu krewje laneho kata
kitaka namrtych prawow swjateje doby.
Ty sy ka syaca lawina ia Serbow
Z mlokom narodnej' ese a sowjanskej' sawy,
kitaa munje ped pazorom kodacych serbow;
Z bojaznych kowaa rjekow ka khrobliwe lawy.
Kamjetna skaa b kruta serbskemu ludej;
Hdy so na khabacy olmik nrjee w nuzy,
Smilna sy znowa nas wutorha zatranom' budej.
Pez my sy wjeda nas k snno byatej pruzy.
Msto ty sawy a sowjanskoh' ducha a ua!
Wu pelikanow nas lubos a wopornos swjatu!
Pomhaj nam kamjenje powale z ernjojtoh' pua!
Wubudej, spinaj uicow nadiju spjatu!
ski lawje, o zaruj, zbud spjacych ze sonow,
Zo so zatasu we budyske z mocu,
Wotui drmacy byk zas khoeb'skich honow!
K swobode zbhnje so uica z kacej nocu.
Swobody znamjenja na murjach budyskich wja,
Khorhowje serbske w Khoeb'zu zmahuja z juskom,
Swobody psnje wokoo Lubina spja; -
Zamane kwakle prjewja wotnoa z kluskom.

J. Nowak, Z duchom swobody.

zpt na obsah - Dal: Na sawny wtinc Jan Arnot Smole w Huinje w kormje