esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

16.

iwjenje zboowneho bura

to ini owjeka zboowneho a wjesoeho? Jeho wobsedestwo, piroda jeho wobdawaca a jeho swrne skutkowanje. Chcemy raz witke druhe stawy owjeskeho towastwa wotstroni a jenicy wobraz zboowneho serbskeho bura sebi ped woi staji.

Kapon je spwa, tyri je bio; njech de swita abo njech hie mnos a mrokota zemju pikrywa: bur so zbha ze swojeho lhwa. Wn stawa radostnje a khwali Boha dakownje. Wn budi onu, wn woa wotroka a druhich we swojim domje. Ntko de do da spnje a wjesele, pak do brnje, pak won na polo abo na uku abo do kekow. Te jeho mandelska njeje w tu khwilu przdna; wona zatepja a wari sndanje za ludi a skt, de potom do hrde, hde ju hdny skt mro a koro lubje wita. Picuje kruwy a swinje, sypa jemje kurom a husom a njezapomina ani psa ani kki, zastara te swoje mlike, ki su mjez tym stanye. A ntko pikhadeja nut z przdnymi brjuchami a dobrym poadom ; hospoda a eladnicy a sydaju so k blidu. Hospoza pinouje poliwku a brny abo kofej a khlba a butry, a witkim sodi po ekim dle zwuene snedanje. A ntko po mcnym wokewjenju du hnydom zaso do da; ini je dos. n su wulke, rukow je mao. Po poasach je wdne do welake. Tu ma so drjewo pue, maju so walki ruba; rola ma so pihotowa, dyrbi so sy a sade; uka ma so syc, syno a wotawa domoj wozy; ma so dom khowa, to je rola pinjesa, zbra a ipa, to je na winowym pjeku zezralio abo to je na sadowych tomach narosto, a w zymje mi abo pas a pjerje dr. A hdy je lto nimo a hdy je samo srdnjemu burej jeho pijne prcowanje sto abo dw s tole isteho dobytka pinjeso, njem so wn zboowny zau a zradowa we swojej wutrobje? Wak je witko jeho; wo je sebi zasui ze samsnym skutkowanjom; wo je jemu spoia dobroiwa piroda a jeje mcny knjez.

Ale te w druhim nastupanju zauwa so bur ze swojej swjbu zboowny a radosiwy. Pikhada-li njedela a z njej de mra a wotpocinka, wotkaduje wn swoje wdnjace pomyslenja, ki bchu jeno na zemske zoene a khwata swjedescy zwoblekany ke mi, zo by Bohu lubemu knjezej so dakowa za spoenu mc k du a za boe ohnowanje na polu a ucy, na zahrode a w lsu, w pincy a brni, v hrdi a domje. - Hie krasnio wupyena dyli hospoda de za nim jeho mandelska w rukomaj spwaske knihi a rjane wonjeko ze swojeje zahrodki, zo by z nuchanjom mcnje wonjacych kwtkow wostudne spanje sebi zarjaa, ki moho ju w cyrkwi nadpadowa a nutrnosi zadwa. Radosiwy de bur ke mi a z byatym wobliom wra so wote me. Zda so, jako by z njedelskej drastu cyle druhi owjek do njeho zaahny, Popodnjo je k wukhadej na polo, uku a do kekow postajene. to je w wdny de nada, to so jemu na polu, na ucy w kekach narosto, to chce wohlada, nad tym chce raz njedelscy so zawjeseli, te snadno spwanja ptakow a isteha mieho powtra tak prawje z cyej wutrobu wui. To su burowe njedelske wjesela. A jeho dei? Te skakaja tak iwje a wjesele wokoo nana a maerje, zraduja so rjanose kwtkow abo pychi pisanych mjetelow, abo hraja z psykom a kku abo majkaju a koa mode jehnjatko abo wjesela so nad kzlatkami awki " a stlcy peskakowacymi. Te burowe di maju swoje wjesela a zauja so zboowne. A wobrada-li hakle Boe do, hdy pidu be hody a z nimi swaty tomik boeho dsa, napowsany z pozoenymi jabukami a worjechami, rzynkami a cokorowymi wcami, dha lea pod nim rzynkate koaki, rukajcy a kniki z barbnymi wobrazami. To nainja wjesela, wyskanja a skakanja, hladanja a powdanja bjez knca; to ini te nana a mae zasy modeju a te wonaj zaujetaj so zboownaj ka jeju di. Tajke je iwjenje a wjeselo serbskeho bura.

M. Rostok, Hrnikowa itanka.

zpt na obsah - Dal: Serbska wieska