esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

17.

Serbska wieska

Tam w dlku we kwtkatym
So k hrcy tuli maa wjeska,
A omika pez wjesku pleska
Po obju kamukatym.
Tam rjenje, rjenje je;
Tam so mi chce!
W srjed wsy so wowcki pasu
A di z nimi maju hraje,
Pod lipu wowka bajki baje
Jim wjecor w ltnim asu.
Tam icho, icho je;
Tam so mi chce!
Hlc spwa sej do kosy,
Serp pse zyno holo wodi;
Pt njeski lt a lubos podi
A do rados nosy.
Tam zboe, zboe ke;
Tam so mi chce!
Hdy do doknene,
Ma, nana, di, dda, wowku
A wotroka a cuzu dowku
Tam blido syi jene.
Tam lubos, lubos ke;
Tam so mi chce.

J. Ciinski, Formy.

zpt na obsah - Dal: Mrjace lo