esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

161.

Wbohej uicy

Martraka swjata sy uica, kruta a swrna,
wilow sy epjenja z wutraom penjesa munym
Peiwo zobam a tamanjam icha a mrna,
Swrna w jasnosi snca a w njewjedrje tunym,
Pruty hdy wikachu, snjee bolos e jrna.
Hanjene Serbstwo, hidene, putane, wbohe,
Densa so wjsko za tebje hotuje rjekow,
Za wtcow prawo a prcu a za kuba drohe.
Njekomd so, Serbo, zakhowa dobjestwo wkow
Ped katom pleacym zse a perady mnohe!
Njepadaj k zemi na kolena, wtina moja,
Ped knjezom krutym e z robotu niacym krwawnej,
Z twojich d mozli so kormjacym, kotre jom' hoja
Wjeselow byskot a frinkot k zabawje sawnej!
Spominaj mocow i teptanych do my a hnoja!
Pozbh d howu swobodnu, wtina serbska,
Pohladaj sncu runje do swtliny bya!
ista ka snco je tara i po wtcach herbska,
Njech su te wutrobu mjate i bolose stya,
Z krwawjacej tlamu e snia erina serbska.
ekeho spara mjedane rjeazy zlemi
Swobody myslika, edaca, khroba a swjata.
Wocui iwjenja nadija po serbskej zemi.
Wuskhnyta hauka Sowjanstwa do smjere data
Woiwi z nala spwom a wyskanjemi.

Jz. Nowak, Z duchom swobody.

zpt na obsah - Dal: Wocuenje, bjeznadijnos a wobrot k lpemu w Delnjej uicy (1848-84)