esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

163.

Sprewja w Btach

Zomy pez niiny zwaha nosy
Sprewja, koi re pi brjozy,
majka opjenate haozy.
Ach, bych wosta moha! elnje prosy.
Syi spwow njebjomie hosy,
ki sej oma zyni modostny,
syi, kak spw klini radostny
koo woko' do serpa, do kosy.
Wottorhny so njezame; zmohi
do sta maych rkow rozlinje.
"Ach bych wosta moha, serbske brjohi!
Ach bych wnje nosy serbske omy
moha k cyrkwi, k du, k hosinje!"-
A pre pao njese swoje omy.

J. iinski, Kniha sonettow.

zpt na obsah - Dal: Serbja w Texasu