esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

164.

Serbja w Texasu

Texascy Serbja su swoje stare wanja swru ha do ntka wobkhowali, to so najlpje spznawa pi kwasach, kiznach atd. Tohorunja swjea woni wysoke swjate dny ti dny, Amerikanojo jeno jedyn de. Pi wch jich swjedenjach a dach so samsna stara serbska pobonos pokazuje, ka na druhej stronje samsna pinarodena wutrobna ortniwos. Woni d njezabudu na tei swjaty de k susodej na "wulku kobasu" hi abo do wjesoeho bjesadowanja. Njedelu wjeor skhada so modina ze starymi a potom so powda modym wo lubej dalokej domiznje, jeje zbou a jeje njezbou. t w, tn powda stare bajki wo pipodnicach, ludkach, zmijach, dikim Bjarnatu, wdnym muu a wo zakuzanych serbskich kralach. Modi, ki uicy wideli njejsu, zahorjeni so doprauja, diwaju a naposldku zanjesu witcy hromade serbske krluki ze "Spwaskeho wjesela", wot Kiliana 1858 w Budyinje wudateho. A hdy su tute spwy wuklinae, potom pide hie wosebity, mjenujcy "Hdy budemy so wide", a hlej, starym kapaju sylzy z wkow, modi pak stykuja rucy - boi mr - sdki mr - to je wony krlu, z kotrym woni nhdy ubym bratram a sotram doma "boemje" dachu - na peco. Starym stoji tamne boemje hie iwje ped woomaj, a modi uja sobu, to starym wutroby hnuje.

Jich r je tohorunja hie ta luba stara maena serbska a to doma tak derje ka w domje boim. Ale nic jeno swoju narodnu maernu serbsku r sebi texaski Serb jako drohe kubo wai, khowa a wuiwa, n, wn rozumi te nmscy, jendelscy a mnohi te mexikanscy. Tak wustojnje a husto ka delnjouiski bratr w Btach z omom jzdi, tak wustojnje a husto jcha texaski na konju. Hio jako may pacho ri na brunaku, zo tak mrele procha zady njeho ltachu a modenc iska z konja swj "lasso" runje tak derje ka najwuiknii mexikan. Te "na fryjach" jcha texaski serbski modenc ze swojej lubej a slubjenej wokoo Serbina a hordozna Serbowka lei z nim sobu w najspniim skoku.

Serbska wosada w Serbinje ma tyri sta duow. Hewak bydla Serbja hie zhromadnje we Warde, pje mil wot Serbina, we West Yeva, dwanae mil wot Serbina, w Giddingswendenje, s mil wot Serbina a k tomu mjez Nmcami we welakich dalich wsach a mstach.

Mato Ksyk, uica 1884.

zpt na obsah - Dal: Epistola