esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

165.

Epistola

Peelo, to so tak diwnje prae:
Kak so mi wjede na cuzej zemi?
Cuze woblia a cuze zynki,
Cuze pocinki a cuze wanja,
Cuze witko, ach! Ach, witko cuze!
A ja cuzy sam! A kak tu je mi?
Praj, to kowronk k njebjesam sowjeri
Praj, to ze zorna pod mowym hruzlom
Stwjelko z mocu dobywa so k swtu?
to so mjetel koleba na kwtcy?
to so poka koi z kenjom sdkim?
Praj, to wjeor wri do khowanki
Bruk a ptak to w swojim spwa hneku'
Kde stworjenje ma swoje do,
A je dokonje sej kde ada,
A swj domk a statok kde znaje,
Pyta, haji, lubuje a kita -
Hde pak statok mj a moje do? -
Peelo, ty Bohu dakuj so, zo
Doma js a da sm a bydli
A so wjeseli. W! Doma jeno
Sdka ke a wonja kwtka zboa.
Doma jeno wutroba i zmrni
So, ta njemrna a adosiwa.
to te ke a wonja, spwa zwoni
W cuzbje tebi, zymne tola cue
Wostanje, a zrudoba a sylza
Z sobu towaitej so. Hde staa
Kolebka, tam doma je a doma
Wostanje z tym zbnym kuzom swojim.
Moje mysle, moje sony domoj
Noa mje: We erstwoiwej barbje
Stupaju mi ped woi te hona,
Hrki, haje, uki, pue, seki,
A te iche wsy a iste dwory,
A te lube domy, hde sym syda,
Khodi, da, smwa so a spwa,
Hde sym re ipa, re sada...
asto w zamyslenju serbske sowa,
Serbske spwy syu, widu lube
Serbske woblia, kak njewinose
Re na nich ktu, kak lubos, swra
Z wokow swi - Potom we wutrobje
Nnje hiba so a diwje umi:
Stysk a lubos hrajetaj we trunach,
Wjesoos a zrudoba tak diwne
Hosy w dui buditej a tajna
Mc do trunow moje porsty kade;
Spwa dyrbju swoje bole, spwa
Swoje wjesela, do sowow kowa
Dyrbju, to a ka so we wutrobje
Hiba zyno, wichorjo a umjo -
A hdy takle spwam sej a psnju,
Potom serbski duch mje wobltuje,
Potom z mojich psnjow kraj mi serbski
Rose a lud serbski z nich mi kiwa
A mje postrowja a mi je, jako
By bych doma. Potom wutroba so
zmruje a w pokojnym so byu
Woko zaswa. - Hlej, peelo, tak
Poesija bolose a rany
Moje hoji z balzamom a z woow
Sylzy ze rtom elniwym mi koi -
Tu so njerud pe mnje nimo mry!
Njesmdach by iwy, jakp chcych, tu
Ntk sym iwy, jako dyrbju; wjele
Wola kruta pewinje a znjese. -
Hdy pak ita bude moje psnje,
Dopom so, to tehdom maao a
Wodio je pjero iinskemu!

J. Ciinski, Formy.

zpt na obsah - Dal: Wjna