esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

18.

Mrjace lo

To sprcne lo ediwi
A zastarjene stona
A dycha wodych posldni
Pez uki, haj a hona.
Je boe snko wosabo,
A pruhi tupe sele,
A z mrzom khore lise so
Na zemju sabe mjele.
A kraj wn lei skiprjeny
Wot rznoh' wtra zdrjeny
A swt do smjertnej' womory
So nurja wumunjeny.
Pak do wnjej' to smjere njej'
Zas' nalo b'de swita,
B'da ptaki re kiwa sej
A radostnje so wita.
My njeboikich khowamy
Tych domunjenych k mru,
Zas' knjez jich zbudi jutrowny,
To kruimy sej swru!

Jan Radyserb Wjela, uica 1909.

zpt na obsah - Dal: Paza