esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

176.

Glosa

Stupa w taktu, ka so piska,
z wjelkami wu z jednej truby,
Wc mi stajnje be nizka -
A tak mnohim njebch luby.
(Formy 1888).

Tole wobsah drobnoh' spiska:
Lachmanow a knjekow hidu,
hdy jich w smnych rejach widu
stupa w taktu, ka so piska.
Pone khwalbow w su huby -
Widu mudrocha a baznja
Pezjedneju; prnja kaznja:
Z wjelkami wu z jednej' truby.
Rozkaz hrozny knjez jim iska;
Jednych koi, druhich kusa,
Z jednym ra a z druhim tusa ...
Wc mi stajnje be nizka.
Na mnje zrca so, zo hruby
Sy m, hdy prajach- njej' trjeba,
Muow haba to, nic deba -
A tak mnohim niebch luby.

J. iinski, Ze iwjenja.

zpt na obsah - Dal: Jakub Bart-iinski