esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

178.

W zymicy

Hwzda zbha so a hwzda pada,
W khjnach mowych wjelk na sornu aka,
W korjeniskach sye syu hada,
orny rapak woko domu kraka.
Sprawni ach kak jara su mi rdcy!
Wulkim maym z dwojej mru mrja;
Swdka trjebaju 'e mali swdcy,
Wulkim najwjete radi wrja.
Ka so hobje wjera we wtiku
Wuerjene z domjaceho hnzda,
Tak mi wjera w kdym wokomiku
Mysle so we stysku diwjoh' zjzda.
Lohke wtiki su bjeze rje,
Wuhnaty sym ja bjez zaradenja -
Woakuju, je-li wri wrje,
Domojwrt wot woow zandelenja.

Tomu dobre dawa dyrbju sowa,
Kotry mje a mjeno moje kowa
do putow, ki smjertny jd bjez winy
Z wjeu rozpyrjeny na mnje liny?
Nihdy! Twjerdy Serb nop nosy z esu;
- Ani sudnik z mocu, ani z lesu
Pop jn njerozmjehi - runu iju
Nosy, njech ju majkaja, njech biju.
Z njezhibjenym khribjetom so khwali
Serb, njech zboe ke, njech bda pali.
Twjerdy nop a khribjet, kruta ija
Mc ka z kuzom do naroda,wija.
Prawo chce, ki doho by bjez prawa;
Ze sprawnose muej rose sawa,
Bohu koleno a khribjet koni
Serb, es z krluemi jemu zwoni.
Tola ruku toho pos no khudy
Liza, ki na khribjet mri krudy.
Zacpiwam a hidu slpca, rapsa,
Hdy je z njemunosu pio na psa. .

Diwa so, zo hio bla wosy
Mi so, mody hdy sym hie tola!
Ka mrz do opjenow bldos nosy,
Tak mje z owim mrzom wosy bola.
Chce mi ewje nadycha do lica?
koda prcy! Mdnos licow hasa
Je mi. Mdnosi je zboe pica,
Mi pak blne borto bda nasa.
Daj sej by a njehadkuj mi oo!
Myto nhdy nam'kam w fadow slde.
Mje je z noom pez wutrobu koo -
Boju so, hdy mysl mi tak zjde:
"Hdy je rozamane moje zboe,
Njech te zymnje zlemja moje o;
Tola rjemjenjow by z mojej koe
Ke khostanju narza so mo!"

J. iinski, "Ze iwjenja".

zpt na obsah - Dal: Serbski dom w Budyinje