esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

181.

Worjoej

Mj worjoo, to bdne bchu asy,
Hdy z lesu jachu e a do my spnychu -
Stas z kidow nc! Ki skncowa e chcychu,
Su do my bjezdna zwjazani ka djasy.
Drje wuzespina machu na pasy
i kidow mc a kamje wali k dychu
A rozcychnowa hordych pjerjow pychu,
Nic khrobos pak a krew a krutos rasy -
Le do hr nt' a z duchom mc a jasnos
Pij, kotra ece z njebjeskeho stoa,
A z hwzdow sebi do pjerjow ple krasnos!
Staj na wjech horow swojej' sawy krnu
A z horda zanjes do palikow doa:
St mc ma w pjasi, sini ze mnje - wrnu?!

J. isinski, Z kidlom worjoskim.

zpt na obsah - Dal: Revisor