esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

185.

Hrnka

I.

"A ia so te wot bokow
Tu wude Nmcy do Serbow,
Da tola Serbja wostamy;
Njech es je nam, zo Serbja smy!
Tn Serb pak, ki so wonma,
Njej' hdny prizy tobaka!

II.

"Sym' wobrny wohlada kraj,
Jn prkujo horje a dee.
Wjes, msto, ls, polo a haj
Ma wudinko rjanosi wjele:
Mi nihde pak krasnio njej,
Ha w domiznje we uiskej."

Ptr Mk, "Khrlue a spwy!"
J. Bartko, uica 1892.

zpt na obsah - Dal: Brunikowo njezboe